new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ“ᦎᦱ ᦑᦲᧇ”ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦷᦈᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ

作者: 时间:2021-10-14 15:41:36

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧃ ᦅᦸᧉ ᧑, ᦵᦟᧀ ᦗᦸᧅ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦈᦸᧉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦐᦽᧈ ᧑。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧒ ᦎᦱ ᧕᧔ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ: ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ, ᦃᦸ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦕᦴᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦱ᧒ ᦎᦱ ᧔᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ, ᦀᧁ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦎᧂᧈ ᦀᦲᧂ ᦣᦲᧄ ᦗᦱᧂᧈ ᦃᦱᧂᧉ ᦠᧃᧉ, ᦏᦹᧂ ᧒ ᦎᦱ ᦎᦹᧃᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦡᦲᧃ  ᧙ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦙᧃ ᦋᦱᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦜᦳᧂ ᦉᧂ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᦸᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦆ ᦗᦱ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦌᦸᦰ ᦺᦡᧉ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ ᦓᧃᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ。

(ᦞᦱᧂᧉ ᦎᦱᧈ ᦵᦞᧀ)