new tai | old tai | 中文

ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ

作者: 时间:2021-10-14 15:41:09

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦖᦴᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦈᧅ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ“ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ、 ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ”, ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。

  ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ 240 ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ, ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᧞ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᧃᧉ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ 、 ᦢᧁᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦞᧃ  ᦆᦹᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦚᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦍᧂ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ、 ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ、 ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦕᦻᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ, ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ, ᦍᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦈᦹᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)