new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦏᧁ ᦟᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-10-14 15:40:19

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦏᧁ ᦟᦲ。

 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ、 ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ、 ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᧄ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、 ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦑᧄ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦓᧃᧉ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦆᦸᧂᧉ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ, ᦍᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ、 ᦃᦰ ᦉᦲ ᦟᦱᧂᧉ ᦂᦸᧅ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ,  ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。  

  (ᦙᦴ ᦑᦱᧃᧈ、 ᦷᦟᧉ ᦍᦲ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)