new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-10-14 15:38:42

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ  ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ、 ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ  ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ  ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦁᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ  ᦐᧅ ᦐᦱ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦙᦲ ᦘᦲᧄ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ, ᦷᦟᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦍᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧓ ᦔᦲ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ“ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ”, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ“ᦊᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦣᧆ”,ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦡᧇ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ》ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,  ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ  ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ  ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦏᦹᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ, ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ, ᦶᦑᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦑᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦶᦑᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ、 ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ、 ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ 、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  (ᦝᦳᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦶᦋᧃᧈ)