new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2021-10-09 16:49:46

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ“ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ”ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦁᦱ ᦍᦳ、 ᦺᦓ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦺᦋᧉ ᦅᧄᧉ ᦔᦱᧅ ᦝᧂ ᦇᦻᧈ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦶᦆᧃ ᦂᧃ、ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。

   (ᦟᦼᧉ ᦍᦲ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)