new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦔᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2021-10-09 16:48:48

 3b-2 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦸᧅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧈ ᦔᦱᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ。

 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧈ ᦔᦱᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦔᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ, ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦏᦻ ᦔᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦺᦈ、 ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦙ ᦷᦍ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、 ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧐᧐ ᦐᦽᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧈ ᦔᦱᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦱ᧔ ᦜᧂ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦱ᧔᧕᧖ ᦵᦣᦲᧃ、ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᧑。            (ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦟᧀᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )