new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-10-09 16:47:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴ “1+2+2+N” ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ、 ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦣᧉ ᦕᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦈᦹ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦓᦱᧁ ᦺᦓ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ、 ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ、 ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦠᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦔ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦸᧂ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦣᧉ ᦃᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ、 ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦈᦹ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

  ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ, ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦷᦊᧅ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧃ、 ᦵᦟᦲᧅ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ、 ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧗᧘ ᦜᧂ, ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦕᦻᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦟᦲᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧒ ᦜᧂ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᧃᧉ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。

   (ᦒᧁᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ)