new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者: 时间:2021-09-28 11:35:16

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ“᧒ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ”᧞ ᦂᦱᧃ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧇ, ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。

 ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ、 ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦖᦻ、 ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ、 ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、 ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦡᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ, ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦺᦈ。”

  ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ、 ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。 ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦙᦱ, ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱ᧒ ᦜᧂ、 ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦱ᧓᧐ ᦜᧂ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦠᧃᧉ, ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧉ ᦶᦎᧂᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦱ᧗᧐ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦏᧄ、 ᦗᦸᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦏᧄ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦲ、 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦲ。 ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦀᧃᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦀᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ  ᧞。”

 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧗ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧓᧐ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦷᦀᧈ ᦖᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦱ᧓᧕ ᦑᦲᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦜᦰ ᧘᧐ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ, ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧓᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ。    

 (ᦍᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ、 ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦌᧁ ᦍᦳᧂᧉ、 ᦀᦲᦰ ᦍᦲ )