new tai | old tai | 中文

ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧅ

作者: 时间:2021-09-28 11:33:50

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧅ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦱᧆ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ, ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦞᦱᧈ, ᦙᦸᧈ ᦒᦸᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦙᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ  ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦸᧇᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦅᦸᧉ ᦝᧂᧈ ᦝᦱᧁᧉ ᦺᦞᧉ、 ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦞᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᦱ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᧟, ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦸᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ。

 ᦟᧅ ᦂ ᦶᦑᧉ, ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ, ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦀᧁ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦙᧃ ᦷᦊᧅ ᦃᦻ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ。ᦠᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦆᦹᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦀᧁ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦙᦱ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᧁᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦆᦹᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦷᦊᧅ ᦃᦻ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ, ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦹᧃ ᦺᦆᧈ ᦔᧁᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆᦺᦞ, ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦅᦹᧆ ᦊᦸᧅ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ, ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦢᦸᧅᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦓᧃᧉ, ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧅ ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ 》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧒᧕ ᦔᦸᧆ ᦒᦲ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ , ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃᧈ: ᦓᧇ ᦞᦱᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧅ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ。 ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦑᧉ, ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦓᧇ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦺᦋᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦳᧂᧉ)