new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2021-09-15 17:55:57

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦋᦲᧂ“ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”, ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦆᧄ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ “ᦌᦴᧈ ᦵᦋᧉ”, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。 ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧉ、ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ 0.5 ᦑᦳᧃᧈ, ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦂᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᧒᧐᧐ ᦂᦸ ᦔᦻ。 

      (ᦶᦜᧁᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)