new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-09-15 17:53:55

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ, ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ。

 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦂᧇ ᦷᦠ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ、ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

  (ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )