new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ

作者: 时间:2021-09-15 17:53:00

  3b-4 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦖᦴᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ”。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦟᦱᧅ ᦈᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦹ ᦊᦹᧇ ᦙᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦑᧇ ᦕᦱᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᦔᦲᧃ “ᦂᦸᧃᧉ ᦷᦏᧈ ᦝᦴ”, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦀᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦷᦈᧆᧈ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ, ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦺᦓ ᦗᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ, ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᦸᧄᧉ ᦏᦻ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧇ ᦏᦹ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ。         

   (ᦶᦋᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ)