new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ

作者: 时间:2021-09-15 17:50:36

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ “ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦱᧂ” ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦅᦹ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。 ᦵᦋᧂ ᦷᦜᧂ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦆᧄ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦶᦟ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦸᧂᧉ ᦃᦹᧈ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧙᧘ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

 ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦙᦲ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ、 ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” -- ᦗᦰ ᦍᦰ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ、 ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦈᧅ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦐᧅ 、ᦀᦏ ᦺᦓ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦐᧅ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ、 ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕ ᦵᦉᦲᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ, ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ、 ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦶᦩᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦑᧉ、 ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ, ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。

     (ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧂᧉ)