new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2021-09-13 08:51:11

  3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ  ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧔ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 、ᦟᦱᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦘᧈ ᦶᦙᧂ ᦍᦳᧂ ᦓᧃᧉ,ᦒᦲᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ   ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、 ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  (ᦍᦲᧃᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦆᦳᧂᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)