new tai | old tai | 中文

᧒ ᦗᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ

作者: 时间:2021-09-13 08:49:33

  “ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦂᧃ ᦜᦻ ᦞᧃ,ᦕᦳᧄ ᦷᦠ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦠᦸᧅᧈ ᦷᦉᧅᧈ ᦷᦠᧅᧈ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦵᦠᦲᧃᧉ。” ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦚᧁᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ  ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧓᧓ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦘᦲᧃᧉ ᦵᦍᧁ ᦶᦌᧃᧈ, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦐᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧕᧙ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ....... ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ  ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ 。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ

 ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ  ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ ᦕᦴᧉ ᧑, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦷᦋ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦺᦂᧈ ᦂᦲᧄᧈ ᦜᧅ ᦆᧄ ᦜᧅ ᦒᦲ 24, ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦁᧃ ᦺᦂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ  ᦙᦲ ᦱ᧐᧐ ᦙᦲ ᦔᦻ。 ᦎᦱᧄ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ 。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦎᦲ ᦉᦻ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦚᧁᧉ ᦶᦠᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ、 ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦶᦔᧂ ᦂᦲᧃ、 ᦚᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦶᦟᧂᦰ.......

 ᦎᦱᧄ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦂᧆ ᦎᦱ ᦓᦱ“ᦵᦙᦲᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦷᦠ ᦠᦸᧅᧈ ᦷᦉᧅᧈ ᦷᦠᧅᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦃᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦶᦑᧉ”, ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ, ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ, ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ, ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦷᦊᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ。 ᦶᦎᧈ ᦃᧁᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ,ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᧄ ᦆᦸᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。 ᦶᦎᧈ ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦱ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ, ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ “ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ” ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ。 ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。

 “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦂᦲᧃ ᦶᦐᧂ, ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦃᦾᧉ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦶᦂᧈ ᦙᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇᧈ ᦓᦲᦰ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。” ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ, ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ, ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ“ᦆᦸᧂᧉ ᧑ ᧗ ᦖᦴᧈ”, ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ  ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ, ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ 。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧈ ᧞ ᦟᦴᧅ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᧃ ᦵᦑᦲᧈ。

 “ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ, ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧒ ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ!”ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦞᦴ ᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᧒ ᦗᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ。 ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ, ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᧞。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦠᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ“ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ”,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ  ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦍᧂ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦚᧁᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。

  ᦀᧁ ᦩᦱᧄ  ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ

 “ᦟᦃᦓ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ, ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ‘ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ’, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦩᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。 ”ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ, ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᧃᧉ, ᦑᦹᧅ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦋᦱᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦎᦲ ᦉᦻ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦺᦔ。 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ, ᦩᦱᧄ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦲᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ(ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ)ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ, ᦈᦹ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦍᦱᧅ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ。”

 ᦔᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ,ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、 ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ “ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ+ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ+ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ” ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ “ᦕᦸᦰ ᦎᦲ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、 ᦚᧁᧉ ᦶᦠᧃ” ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦕᦴᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦕᦴᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。 ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦞᦱᧈ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ, ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ。 ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ  ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦎᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、 ᦚᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、 ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

 ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ, ᦶᦎᧈ  ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦙᦱ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐᧕ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᧖ ᦅᦳᧃ, ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᧒ ᦢᧂᧉ; ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦶᦟᧄ ᧒ᦱ ᦜᧂ、 ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᧕᧐ ᦜᧂ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧒᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦅᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧓᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧘᧗᧐᧐ ᦅᦳᧃ, ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦏᦜ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦞᧉ ᦢ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᧓ᦱ᧔ ᦅᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᧔ ᦅᧃ; ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᧔᧗ ᦟᦲᧄᧉ; ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧖᧖ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧐᧒᧔ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ),ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖᧗᧐ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ), ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧗᧘ ᦗᦸᧅ。

 ᦗᦸᧅ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ 

 “ᦶᦑᧆ ᦷᦑᧄ ᦑᦱᧂ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦌᧆ ᦌᦹᧈ、 ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ、 ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ、 ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ、ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ。” ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ “ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ、 ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ”, ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ。  

 ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦞᦱᧈ: “ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ, ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。”

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。 ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦞᦱᧈ, ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦶᦣᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ, ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦠᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦶᦣᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ, ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦶᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦓᧃᧉ, ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧆ ᦎᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ, ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ, ᦋᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦶᦑᧉ。 ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ, ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦂ ᦉᧂ。 ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦀᦳᧇᧈ ᦂᧃ, ᦀᦴᧉ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

 ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᧑, ᦅᧄ ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦐᦽᧉ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦡᦽᧉ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ,ᦶᦩᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦓᧃᧉ。 ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦑᧆ ᦷᦑᧄ ᦔᦲᧃ ᦧᦸᧃ ᦷᦎ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ, ᦶᦑᧆ ᦷᦑᧄ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ  ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦚᧁᧉ ᦶᦠᧃ , ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦗᦻ ᦞᧃ ᦷᦎ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ( ᦍᦲᧉ ᦟᦲᧉ ᦞᦴ 、 ᦋᦲᧁᧈ ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂᧉ ) 

3b-1 (1).jpg

↑ᦗᦸᧈ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ  ᦊᦴᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ 

ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ 

3b-2 (1).jpg

↑ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ