new tai | old tai | 中文

ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ

作者: 时间:2021-09-02 10:52:33

0827-02SZZH-001-237690-原文件.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦹ ᦞᧃᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ。

ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ”,ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ。

  ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦔᧂ7+2”,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ  ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ、ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦺᦔ、ᦢᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦔ;ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᦻ ᦋᦹᧈ ᦺᦉᧈ ᦗᦸᧇ ᦷᦍᧅ ᦓᧄ“ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ”;ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ; ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦑᦸᧃ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ  ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)