new tai | old tai | 中文

ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2021-09-02 10:48:01

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦙᧈ ᦆᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦵᦍᦲᧂ ᧑ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ,ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ᦓᧃᧉ。

  ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ“ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦋᦴ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ”,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

(ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ   ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)