new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧁ ᦙᦸ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦺᦘᧈ

作者: 时间:2021-09-02 10:47:33

    ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧁ ᦙᦸ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ、ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦋᦲᧁ ᦗᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧁ ᦙᦸ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦲᧁ ᦗᦱᧈ ᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦈᧁᧉ ᦋᦲᧁ ᦗᦱᧈ ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦉᧂ ᦵᦂᧁ ᦙᦸ、ᦙᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦝᦸᧃᧉ ᦶᦝᧆ、ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉ ᦈ》ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦙᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ,ᦈᦹ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦂᧁ ᦙᦸ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦖᦴᧈ ᦎᧂᧉ ᦋᦲᧁ ᦗᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦎᧂᧉ ᦋᦲᧁ ᦗᦱᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦴᧈ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦉᧂ ᦵᦂᧁ ᦙᦸ ᦓᧃᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ。(ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦟᧉ ᦑᦲᧈ)