new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦾᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦟᦴᧈ ᧑

作者: 时间:2021-09-02 10:47:05

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦃᧉ ᦉᧂ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦀᧁ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦠᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦾᧈ ᦶᦉᧆ,ᦠᦹᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦔ。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦔᦾᧈ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧘ ᦷᦎ,ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦌᧄᧉ。ᦙᦲ:ᦵᦂᧆ ᦟᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᧑、ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ᧒ ᦷᦎ、ᦇᦴ ᦵᦜᦲᧄ ᦷᦜᧂ ᦷᦎ ᧑、ᦎᧁᧈ ᧒ ᦷᦎ、ᦀᦲᦰ ᦞᦸᧅ ᧒ ᦷᦎ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ)