new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ“ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ” 

作者: 时间:2021-09-02 10:45:45

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ“ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ”ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ。

 ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦞᦼ、ᦉᦹᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ、ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧁᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦒᦲ ᦍᦲᧁᧉ ᦋᦲᧁᧉ、ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦣᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ、ᦉᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᧞ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦶᦌᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ” ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦉᦱ ᦛᧃ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦟᧂ ᦶᦉᧂ、ᦆᦴᧉ ᦩᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦅᦳᧃ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)