new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-08-20 15:55:36

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦶᦣᧂ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦜᦻ ᦞᧃ, ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ“ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ”ᦵᦙᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦓᧃᧉ, ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧓ ᦎᦱ ᦱ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ G219 ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦃᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦟᦳᧄ ᦑᦱᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦺᦞᧉ, ᦉ ᦓᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦐᧅ ᦐᦱ。 ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ 500 ᦙᦲ ᦠᧃᧉ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦍᧂ ᦀᧁ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦺᦞᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ,ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧖ ᦎᦱ ᧔ᦞ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ: “ᦑᦲᧈ ᧒ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦳᧃᧉ ᧑ ᦟᦳᧄᧉ ᦑᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦞᧉ, ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦣᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦠᦹᧉ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ!” ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦠᦳᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦵᦐᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦔᦻ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦑᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦠᦱᧅ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦑᦱᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦑᦲᧈ 183+800 ᦙᦲ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦟᦳᧄᧉ ᦑᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦺᦞᧉ, ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

   (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)