new tai | old tai | 中文

ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦓ “ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦅᦲᧁ ᦌᦲᧉ”

作者: 时间:2021-08-20 15:55:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧂ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦙᦲ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ“ᦵᦍ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦅᦲᧁ ᦌᦲᧉ” ᦓᧃᧉ ᦏᦳᧂ ᧑, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦞᧉ,ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦅᦲᧁ ᦌᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᧆ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦞᧉ, ᦢᦲᧆ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᦱᧅ。 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ,ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦏᦳᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ“ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦅᦲᧁ ᦌᦲᧉ”ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦅᦲᧁ ᦌᦲᧉ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦵᦙᧆ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧒.᧒᧘᧙ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。

 (ᦟᦲ ᦌᦱᧂᧉ ᦆᦳᧃᧈ)