new tai | old tai | 中文

ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ

作者: 时间:2021-08-20 15:32:55

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦁᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑。

  ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧒ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦍᦲᧉ ᦎᦼᧈ ᦙᦲ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦎ ᧑ ᦅᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦊᦴᧈ,ᦷᦂ ᦈᦸᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧇ ᦊᦴᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦺᦞᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᦳᧄᧉ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦶᦏᧄ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦶᦂᧂ ᦺᦞᧉ,ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᧟。

  ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ,ᦵᦣᧆ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦨᦱᧂ ᦌᦲᧈ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦨᦱᧂᧈ ᦌᦲᧈ, ᦶᦘᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ,ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦞᦻ ᦞᦸᧆ,ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧘᧙ ᦷᦎ ᦈᦸᧉ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑。(ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦴᧉ)