new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ

作者: 时间:2021-08-13 17:13:18

 3b-3 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ- ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ, ᦗᦸᧅ ᦢᦲᧃ ᦃᧁᧉ  ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧖ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ: ᦵᦂᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᧑, ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦵᦂᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ。 ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᧂ, ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒, ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ, ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦞᦸᧂᧈ ᦡᦾ ᦠᦲᧃ ᦕᦱ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦍᦳᧄ, ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦓᧇ  ᦺᦔ ᦍᧇ ᦀᧁ ᧞ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ。 ᦅᧃ ᧞ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。  

 (ᦍᦲᧃ ᦨᦱᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ、 ᦞᦴᧉ ᦷᦅᧉ ᦘᦲᧃᧉ )