new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ

作者: 时间:2021-07-16 09:52:30

 3b-1 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦓᧃᧉ ᦕᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ 。

 ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦖᧁᧈ ᦉᦳᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧃ ᦊᦲᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦔᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ, ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᧒ ᦑᦳᧃᧈ、 ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᧒᧐᧐ ᦒᦳᧂ、ᦵᦉᦲᧉ ᦙᦲᧉ ᦌᦻ ᦝᦴᧉ ᧓᧐᧐ ᦈᦳᧄᧈ、 ᦶᦃᧇ ᦢᧂᧉ  ᦱ᧐᧐ ᦅᦴᧈ ᧞ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦇᦻᧈ ᧔ ᦆᦸᧂᧉ ᦁᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦞᦱᧂᧈ ᦂᦼᧈ ᦝᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦊᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ : “ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦰ ᦓᧃᧉ。”

 (ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦶᦉᧂ)