new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2021-07-16 09:51:20

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ、 ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ、 ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。

 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦙ ᦷᦍ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦍᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧄ ᦃᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦑᧉ、 ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦉ ᦵᦛᧀ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

 ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ, ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧘᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。 

   (ᦒᧁᧉ ᦶᦌᧁ ᦟᦲᧃᧉ)