new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-07-16 09:50:12

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ“ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ 、 ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦱ᧓ ᦑᦲᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦺᦢ ᦺᦙᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦜᦳᧃᧈ ᦷᦎᧅ、 ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ  ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ, ᦍᧂ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ、 ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。

 (ᦞᦴᧉ ᦃᧁᧈ ᦍᦱᧂᧉ、 ᦍᧂᧉ ᦶᦌᧉ)