new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ “ᦨᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂᧉ” ᦟᧅ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2021-07-16 09:49:49

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦊᦴᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ 35.69 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦳᧃ ᧑。

 ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ ᧕᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲ ᦋᦻ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦉᦲ ᦖᦳᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᧑ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦙᧆ ᦀᦸᧃ ᦺᦔ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦳᧃᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ ᦙᧆ ᦺᦞᧉ ᦐᦽᧈ ᧑,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦉᧂ ᦂᦱ, ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ  ᦣᦹᧇ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ,ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ 。 ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦔᦾᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦱᧁ ᦗᦻ ᦂᦳᧃᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ,ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦞᦱᧈ “ᦨᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂᧉ” ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ 35.69 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦊᦴᧈ。

   (ᦟᦲ ᦌᦱᧂᧉ ᦆᦳᧃᧈ)