new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ

作者: 时间:2021-07-16 09:49:18

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦑᧄ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦷᦈ、 ᦊᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦜᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ、 ᦗᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ、 ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。 ᦵᦉ ᧟, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ “ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦍᦲᧉ ᦃᦱᧁᧈ”、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦂᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ。 ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、 ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ》ᦁᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ。 

    (ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦜᦲᧈ ᦝᦱᧂᧈ)