new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ

作者: 时间:2021-07-01 17:07:09

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ。

 ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦁᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦅᧁᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦝᦴᧉ ᦟᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ “ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、 ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ” ᦓᧃᧉ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦁᦱ ᦍᦴ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ。 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ “ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦤᦱ” ᦗᦸᧅᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。

 (ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦹᧈ ᦊᦲᧈ)