new tai | old tai | 中文

ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

作者: 时间:2021-07-01 17:06:43

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ。

  ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ“ᦅᦳᧃ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ”。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ, ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦓᧅ、ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦎᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ, ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。  

 (ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦌᧃᧉ)