new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᦹᧉ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦡᧂ ᦶᦀᧄᧉ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-07-01 17:06:16

 3b-1 (1).jpg 

 ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ , ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,  ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦙᦱ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ , ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦔᧁᧈ ᦎᦳᧆᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦶᦣᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦺᦖᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦔ。


  ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ

 ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ

 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ  ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ, ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᧗ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ  ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ “ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ+ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ” 、 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈ; ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ “ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ+ᦷᦔ ᦨᦱᧃ” ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、 ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ; ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ “ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ+ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ” ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、 ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ, ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、 ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、ᦠᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ、 ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᧅ ᦵᦣᧆ ᦃᧅ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦉᦳᧂ、 ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、 ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱᧇ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᦻ ᦎᦸᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。


᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦃᦸᧆᧈ  ᦆᦱᧆ  ᦂᧇ ᦂᧃ

 ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦜᦸᧈ ᦃᧁᧉ“ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦈ”

 ᦀᧁ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦓᧄ ᦗᦱ, ᦕᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦠᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦁᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦓᦸᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦟᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧗᧖ ᦅᦳᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᧗ ᦑᦲᧈ,  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦎᦲᧄᧈ ᦒᦲ, ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ, ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦅᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦗᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦏᧅ ᦉᦱᧆ。 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦟᦱ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦗᦱᧈ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦱᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦵᦣᧆ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、  ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋᧈ ᦡᦲ。


  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ

 ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ

 ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦅᦸᧂ ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦙᦲ  ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦶᦉᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦔᦳᧃ ᧑ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧉ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ “ᦵᦣᦲᧃ ᦕᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ” ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦣᦱᧄᧉ ᦍᦱᧅ, ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦣᦱᧄᧉ ᦜᦻ。ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦔᧃ ᦍᦱ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ”, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ, ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ、 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ、 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ、 ᦑᦲᧈ ᦵᦃᦲᧃ ᦶᦙᧃ ᦶᦔᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ “ᦵᦣᦲᧃ ᦕᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ”, ᦷᦋ ᦗᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ 。 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ “2+1+1+N” ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ, ᦙᦲ “ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᧒ ᦅᦳᧃ+ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᦳᧃ ᧑+ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᧑+ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧕ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ” ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦆᦲᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦞᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。

 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ “1+2+2+5” ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦙᦲ“ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧃ ᧑+ ᦕᦴᧉ ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᧒ ᦅᦳᧃ + ᦕᦴᧉ ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦟ ᦓᦱ ᦉᦲ ᧒ ᦅᦳᧃ+ ᦈᧁᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧕ ᦅᦳᧃ”ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ“ᦺᦉᧈ ᦶᦃᧃ ᦶᦡᧂ” ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧃᧉ, ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᧑ “ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、 ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ、 ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦗᦸᧂ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ”, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ 90% ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦓᧃᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦀᦸᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ, ᦈᦹ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧔᧙᧗ ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧙᧗ ᦅᧃ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᧁᧈ ᦓᦸᧃ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ“ᦵᦣᦲᧃ ᦕᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ” ᦓᧃᧉ ᧗᧘ᦱ ᦜᧂ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦱ᧕ ᦋᦸᧂᧈ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᧒ ᦵᦣᦲᧃ, ᦡᦹᧅ ᦌᧁ  ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᧑, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦔᦲᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᧑; ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᧒᧒ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᧔᧗ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᧒ᦱ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᧒᧗ ᦵᦣᦲᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ; ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦏᦲ ᦙᦱ ᦍ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧒ᦱ᧗ ᦋᦸᧂᧈ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᧔᧐ ᦋᦸᧂᧈ。

   (ᦍᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦞᦴ)