new tai | old tai | 中文

ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᧕᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦕᦹᧃ ᦏᦻ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ

作者: 时间:2021-06-25 15:53:25

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧕ᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦕᦹᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦞᧀ ᦝᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦏᦻ ᦅᧄᧉ ᦓᧃᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ。

  ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ、 ᦑᦱᧈ ᦟᦸ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᧞ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦈᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦒᦲ ᧔ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦋᦱᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ “ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ+ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ” ᧞ “ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ+ ᦺᦘᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ”, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ  ᦓᧄ ᦗᦱ ᦂᦱᧃ“ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ” ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ, ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ “ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦶᦃᧃ ᦶᦡᧂ” ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ“ᦏᦱᧃᧉ ᧑ ᦵᦀᦲᧆ ᦺᦞᧉ、 ᦏᦱᧃᧉ ᧒ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ、 ᦏᦱᧃᧉ ᧓ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ、 ᦏᦱᧃᧉ ᧔ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ”ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ, ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦞᧀ ᦝᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦏᦻ ᦔᧃ  ᦠᦹᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ。

 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ, ᦠᦱᧅ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ  ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ, ᦶᦩᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧞ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦓᧃᧉ。”             (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)