new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2021-06-25 15:52:24

 3b-5 (1).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦃᦻ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦀᧇ ᦂᧃ”ᦁᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦏᦸᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦝᧂ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ》ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦜᦻ ᦶᦉᧂᧈ, ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ》 ᦂᧇ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦷᦆ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

   (ᦍᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦍᧁᧉ)