new tai | old tai | 中文

ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ

作者: 时间:2021-06-25 15:51:28

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦕᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ。

  ᦶᦎᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦓᦾᧉ, ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ。 “ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦡᧉ ? ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。” ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ” ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ, ᦠᦱᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦆᦴᧉ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ。  

 ( ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ )