new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2021-06-25 15:50:28

 3b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ  ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦟᦳᧄ ᦷᦜᧂ“ᦶᦌᧁ ᦌᦳᧂᧉ”ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦶᦣᧂ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦊᦴᧈ。

  ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦱᧈ ᦶᦣᧂ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧃ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ  153 ᦆᧁᧉ ᦙᦲ, ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦎᧅ 134.7 ᦆᧁᧉ ᦙᦲ,ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦎᧅ 118.8 ᦆᧁᧉ ᦙᦲ, ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦎᧅ  104.6 ᦆᧁᧉ ᦙᦲ, ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦎᧅ  100.7 ᦆᧁᧉ ᦙᦲ 。 ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ, ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ, ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦠᦱᧈ ᦶᦣᧂ。 ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦣᦱᧄᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧖ ᦑᦲᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ) ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧕᧒᧙᧓ ᦅᦳᧃ, ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 1670.44 ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ 709.41 ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧉ, ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦃᦱᧆ ᦗᧂ ᦺᦔ ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ ᦆᦸᧂᧉ,ᦞ ᦏᦳ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦺᦔ 2792.69 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

 ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦚᦳᧃ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦓᦱᧈ, ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧅ ᦓᦸᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ, ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦍᦲᧅ ᦓᦸᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ 1169.84 ᦙᦲ, ᦊᦱᧃ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ (1170.50 ᦙᦲ)0.66 ᦙᦲ。ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ、 ᦶᦂᧄᧉ ᦶᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ、ᦋᦲᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᧓ ᦐᦽᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧞ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦗᧂ ᦺᦔ。

 ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦀᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦟ ᦤᦴ、 ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ。ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᧞ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦅᦸᧉ ᦋᦴ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ 90 ᦅᧃ ᦔᦻ, ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ 1600 ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ),ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 700 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ、 ᦶᦂᧄᧉ ᦶᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᧒ ᦐᦽᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦐᦸᧂ ᦋᦲᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦊᦴᧈ。

 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦘᦸᧂᧈ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦚᦳᧃ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦊᦴᧈ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦺᦞᧉ 。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ, ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ, ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ, ᦈᦹ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦕᦻᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦶᦌᧂᧈ、 ᦌᦳᧃᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

  (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)