new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“30 ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ”

作者: 时间:2021-06-03 10:33:33

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  “30 ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦲᦰᦉᧂ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ”ᦅᦹ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ “30 ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ”᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᧞ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦹᧉ; ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ、 ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦑᦲᧈ; ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ “᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”, ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ “ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ” ᧔ ᦑᦲᧈ; ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦓᧃᧉ; ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ “ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ、 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦓᦸᧅ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ、 ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ” ᦁᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ “30 ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ” 。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᧔ᦱ᧒᧗ ᦋᦸᧂᧈ, ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᧟ ᧔ᦱᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ , ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦃᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᧃᧉ ᧒᧔᧘᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧘᧙᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦃᦹᧃ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ, ᦂᦱᧃ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦏᦹ ᦉᦈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

 (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)