new tai | old tai | 中文

ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ

作者: 时间:2021-06-03 10:32:59

 3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦀᧁ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦶᦣ ᦡᦻᧉ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦞᦱᧈ“ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦺᦞ   ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦡᦲ” ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、 ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ《ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦓᧉ ᦋᦹᧉ ᦈᧁᧈ》ᦓᧃᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᦱ ᦔᦻ ᧓ᦞ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ, ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦒᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦞᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦺᦞ 81.3%, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

 ( ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ   ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )