new tai | old tai | 中文

ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦵᦵᦟᧅ

作者: 时间:2021-06-03 10:32:30

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦵᦵᦟᧅ ᦁᧃ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ, ᦅᦳᧃ ᧑ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

 ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦕᦴᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦅᦳᧃ  ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦲᧉ ᦠᧃᧉ ᦡᦾᧉ ᦜᧁᧉ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ 。 ᦕᦴᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦉᧁᧈ ᦉ ᦠᦻ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦃᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧒ ᦟᦸᧉ ᦺᦔ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦠᧃᧉ ᦣᧇ ᦅᦳᧃ, ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᧆ ᦓᧃᧉ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦟᦴᧉ ᦶᦜᧁ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ、 ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦔ。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦏᦸᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦏᦸᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦢᧁ。 ᦗᦻ ᦟᦳᧃ, ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦷᦎ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ  ᦇᦹᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦉᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ, ᦖᦴᧈ ᦡᦾᧉ ᦜᧁᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ  ᧖ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦑ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦈᦹ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦘᦸᧂᧈ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ, ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦴᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧅ ᧞ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦻᧉ, ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ。 ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦎᦱ ᦂᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦷᦈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。 ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ、 ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。 ᦑᦽ ᦙᦱ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦓᦸᧄᧉ ᦋᦴ ᦂᧃ, ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧓᧕᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ, ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦉᦻᧉ ᧒᧒᧕᧐ ᦶᦍᧃᧉ。 

 (ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ、 ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦵᦀᧀᧉ)