new tai | old tai | 中文

ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ

作者: 时间:2021-06-03 10:31:57

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ “ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧅᧈ ᦏᦹᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦋᦸᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ”, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ, ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ, ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦍᦲᧉ ᦔᦳᧃᧈ、ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ、 ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦧ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧗ ᦔᦳᧃ, ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧒ᦱ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧅ, ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ、 ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、 ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦗᦰ ᦍᦰ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ、 ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᧄ ᦶᦌᧂ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦓ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、 ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、 ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ、 ᦠᦱᧄᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦊᧈ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᧃᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ, ᦵᦗᦲᧈ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔” ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦖᧈ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

   (ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ)