new tai | old tai | 中文

“ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ” ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

作者: 时间:2021-05-20 09:26:35

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦳᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᦸᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᧞ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᧖ ᦞᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦓᧃᧉ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

  ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦳᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦸᧉ ᦉᦳᧂᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦏᦱᧃᧉ 6.0 ᦋᦲᧉ。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ, ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦱ᧕ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ、 ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、 ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦀᦸᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、 ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦀᦸᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ、 ᦃᦹᧃᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦟᦳᧂ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ、 ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ、  ᦎᦱᧄ ᦵᦋᦲᧅ ᦊᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 

 ( ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ    ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )