new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦢᦸᧄ ᦓᧄᧉ

作者: 时间:2021-05-20 09:25:36

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧄ ᦓᧄᧉ”。

  ᦗᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦑᧈ ᦵᦙᧀᧉ ᦒᦲ ᦷᦃᧈ ᦶᦈᧃᧈ、 ᦓᦲᧉ ᦍᦻ、 ᦅᧄ ᦃᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦸᧄ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧄ ᦓᧄᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦍᧂ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦟᦻ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦹᧃ ᧑》、 ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦗᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ。

  (ᦆᦴᧉ ᦋᦱᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ)