new tai | old tai | 中文

ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦀᦱᧃᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-05-20 09:24:40

3b-1 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ, ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦀᦱᧃᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ“4.23”ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦁᦱᧃᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧉ《ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ》, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦱᧃᧈ《ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦡᦲᧃ ᧗》, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧇ《ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦂᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ》,ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。

  (ᦞᦴ ᦶᦋᧃᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)