new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ

作者: 时间:2021-05-14 17:49:00

   3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ。

  ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ” “ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ” ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ、 ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ 、 ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧁᧈ 、 ᦶᦉᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦑᧁ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、 ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ; ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ、 ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦸᧃᧈ、ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、 ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᧞ ᦀᧁ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧓᧖ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ), ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐᧖ ᦵᦣᦲᧃ, ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉ。 

  (ᦟᦲ ᦂᦼᧈ ᦝᦱᧂᧈ 、 ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦶᦂᧁᧉ )