new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ

作者: 时间:2021-05-14 17:48:12

3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᧒᧖ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ。

 ᦷᦣᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦙᦲ ᧙᧐ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ, ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᧒ ᦆᦸᧂᧉ, ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧕᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ。ᦷᦣᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ ᧞ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ, ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦎᧂᧉ ᦙᦱ、 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦔᦱᧂ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ、ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ、 ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧕ ᦷᦎ ᦙᦱ, ᦍᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦁᧃ ᦎᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᧒᧖ ᦔᦲ ᦙᦱ ᧞ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ。

 (ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ)