new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-03-29 10:26:39

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦒᦸᧃᧉ ᦞᦼ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ、 ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦖᧅ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。 ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦅᧃ ᧑ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦕᦻᧉ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦷᦍᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦁᧃ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

 (ᦌᦴᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦋᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)