new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦔᦱᧈ

作者: 时间:2021-03-29 10:25:13

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ ᦷᦎ ᧑。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧕ ᦎᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦺᦈ ᦉᦲᧃ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᦰ ᦉᦻ ᦞᦱᧈ:“ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦷᦜᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦂᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᧑, ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。” ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦣᧇ ᦀᧁ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ, ᦔᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ  ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦐᦴ, ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ、 ᦷᦓᧅ ᦓᦾᧉ、ᦔᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒。ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ, ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦣᦾ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦉᧂ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦓᧅ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦹᧃ ᧑, ᦏᦱᧉ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ。

  ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ。

     (ᦌᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦗᧈ)