new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ

作者: 时间:2021-03-29 10:23:49

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ, ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔᧓ ᦓᧃᧉ, ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦚᧂᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦔᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦎᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ‘ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦔᧂ 7+2’、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ”,ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ, ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦱ᧐᧐ ᦂᦸ ᦔᦻ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦎᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦎᦼᧈ“ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ”。ᦉᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦝᦴ ᦎᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ, ᦍᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦉᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦷᦠᧆ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦍᧅ ᦓᧄ、 ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ、 ᦕᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。   (ᦗᧁᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ)