new tai | old tai | 中文

ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-03-29 10:23:21

3b-2 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦗᦲᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ, ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ 25.3 ᦜᧅ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦈᦹ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦰ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᧞ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃ ᦷᦆᧉ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦈᦹ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ。 ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦟᧂ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦔ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

         (ᦷᦃᧈ ᦆᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ、 ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ)