new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2021-03-29 10:01:06

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦴ ᦶᦆᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᧃ、 ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦈᧅ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦡᦲ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦅᧄ ᦁᧃ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ, ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》 ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ “ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦣᧅ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ” ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  (ᦌᦲ ᦶᦒᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ)